Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Ograniczenia na drogach powiatowych

Email Drukuj PDF

Mogielnica, dnia 8 grudnia 2016 r.


Szanowni Państwo,


Z ogromnym wzburzeniem odsłuchałem treści komunikatu burmistrza Sławomira Chmielewskiego, rozpowszechnianego drogą telefoniczną, w którym informuje mieszkańców gminy, że nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia wprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg na ulicach znajdujących się w ciągach dróg powiatowych. Forma wypowiedzi sugeruje, że stanowi to bardzo poważne ograniczenia dla mieszkańców gminy Mogielnica. Przytoczone treści są kontynuacją artykułu, wcześniej zamieszczonego w „Naszych Czasach” przez Macieja Dobrzyńskiego, obecnie skazanego prawomocnym wyrokiem za wielokrotne poświadczanie nieprawdy (art 271 kodeksu karnego). Burmistrz ze zdziwieniem stwierdza, że nikt z nim nie uzgadniał tych działań. Popiera stawiane przez Dobrzyńskiego stwierdzenie, że starosta zamyka drogi powiatowe, ogranicza działalność gospodarczą m.in. Panom Stanisławowi Stępniewskiemu, Grzegorzowi Królikowskiemu oraz Michałowi Matuszewskiemu. Celem tych ataków, które nie mają nic wspólnego z prawdą, jest stawianie mnie w złym świetle jako starosty. Ograniczenia te  mają na celu zapobieżenie niszczeniu ulic i dróg powiatowych przed masowym korzystaniem z tranzytowego transportu ciężkiego. W żadnym wypadku nie dotyczą one mieszkańców gminy i prowadzonej przez nich działalności. Nieprawdą jest, że ktokolwiek został ukarany za łamanie zakazów.
Nikt z mieszkańców gminy Mogielnica od czasu wprowadzenia ograniczeń nie kontaktował się ze mną i nie zgłaszał problemów. Tym bardziej krzywdzące są wypowiedzi Pana Matuszewskiego o niekompetencji urzędników.

Szanowni Państwo,
wszystkich, którzy w wyniku wprowadzenia ograniczeń ponieśli straty czy kary proszę o bezpośredni kontakt ze mną pod numerem telefonu:


695 221 104


Na koniec apeluję do burmistrza Chmielewskiego, niech zaprzestanie oczerniania mnie nie tylko na terenie gminy, ale również w korespondencji z jednostkami organizacyjnymi wyższego szczebla. Niech pilnuje przestrzegania prawa u siebie w Urzędzie, bo z tym nie jest najlepiej. Radziłbym, żeby nadmiar wolnego czasu poświęcił na zapoznanie się z treścią art 231 i 270 kodeksu karnego i nie stwarzał problemów tam, gdzie ich nie ma. Nie do tego służy  informator telefoniczny, za utrzymanie którego płacą podatnicy.

Marek Ścisłowski
Starosta Grójecki

 


 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej 29 września 2016

Email Drukuj PDF

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016

Porządek obrad

Uchwała ws zmiany WPF na lata 2016 - 2025

Uchwała budżetowa

Zarządzenie 48 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016

Nagranie (bez kilku minut na początku, 39min 26s, plik mp3, 36,1MB)

 


 

 

Komisja Oświaty 11 maja 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
w dniu 11 maja 2016 r godz. 16:00

1.    Rozpatrzenie podań.
2.    Sprawy różne.

Materiały_1,   Materiały_2Materiały_3

Informacja od Wojewody (plik .jpg)

Nagranie_cz_2 (plik mp3, 18 min 38s, 17 MB)


 

XXVII Sesja Rady Miejskiej 16 marca 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2016 roku.

Porządek obrad

1. Otwarcie.Stwierdzenie kworum
2. Powołanie Sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016 - 2025
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016
6. Sprawy bieżące, interpelacje radnych
7. Zakończenie obrad

Nagranie cz.1Nagranie cz.2Nagranie cz.3

Protokoły z 28 grudnia 2015 roku:

Oryginalny

Zatwierdzony


 

XXVI Sesja Rady Miejskiej 15 marca 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 15 marca 2016 roku.

Zaproszenie i porządek obrad.

Materiały:

Uchwała nr 105/2016

Uchwała nr 106/2016

Załącznik 1, Załącznik 1a, Załącznik 1b, Załącznik 2, Załącznik 2a, Załącznik 2b, Załącznik 3.

Nagranie cz.1,

5:14 Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu (szumi projektor - dyktafon był za blisko)

Nagranie cz.2,

00:00 Wystąpienie pana Ciepieniaka z Izby Rolniczej
12:00 Przyjęcie protokołów
14:00 Zarządzenia Burmistrza
16:30 Głosowanie nad rozwiązaniem Straży Miejskiej
20:00 Głosowanie nad WPF

Nagranie cz.3,

00:00 Zwolnienie ZGKiM z obowiązku wpłaty nadwyżki
09:40 Fundusz Sołecki
17:50 Program opieki nad zwierzętami
25:00 Uchwała ws porozumienia Belsk Duży - Mogielnica
37:50 Program Opieki nad Zabytkami
41:00 Sprzedaż nieruchomości
44:00 Sprawy bieżące
48:30 Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej
52:50 Sprawy mieszkańców

Nagranie cz.4,

Sprawy mieszkańców cd.


 

Komisja Budżetowa 10 marca 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 10 marca 2016

1. Wprowadzenie środków i uzupełnienie w budżecie gminy na program "Rodzina 500+"

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego.

4. Rozpatrzenie podań.

5. Sprawy różne.

Nagranie cz. 1 (1h 57min 56s, 107MB, DM650310.MP3)

Nagranie cz. 3 (17min 07s, 15,6MB, DM650312.MP3)

Na stronie jablonka.info zamieszczono Spis przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 w gminie Nowe Miasto.


 

Podsumowanie roku 2015 w Starostwie

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 

Zamieszczam Podsumowanie 2015 roku w Starostwie w Grójcu.

Poniżej zmniejszona wersja do odczytania bezpośredni ze strony:

 

Więcej…
 

Rozmowa ŻYCIA z Markiem Ścisłowskim

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

W miesięczniku "Życie Grójca" z 28 stycznia 2016 roku ukazał się artykuł

ROZMOWA ŻYCIA z Markiem Ścisłowskim
Skończyły się rządy prawa?

Artykuł zamieszczono na stronie internetowej

www.zyciegrojca.pl


 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Oświatowej 4 lutego 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Na początek - dla ustalenia uwagi:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

oraz odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. (plik ok. 7,5MB długo ściąga, ale warto poczekać ;)

Żeby nie zapomnieć - o 9:00 radziła Komisja Rewizyjna nad poniższym zagadnieniem - oczywiście za publiczne pieniądze:

1. Rozpatrzenie podania w sprawie udostępnienia korespondencji między Urzędem Gminy a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Sprawy różne.

Nagranie z Komisji Rewizyjnej (25min 36s, 23,4MB, DM650306.MP3)

 

Po zakończeniu owocnych obrad członkowie Komisji Rewizyjnej nawet nie wstając z krzeseł znaleźli się jako widzowie na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Oświatowej.

1. Rozpatrzenie podań

2. Sprawy różne

Materiały_1, Materiały_2

Nagranie_cz_1 (54min 23s, 49,8MB, DM650307.MP3)

Nagranie_cz_2 (34min 54s, 31,9MB, DM650308.MP3)

Nagranie_cz_3 (22min 02s, 20,1MB, DM650309.MP3)

Dla przypomnienia, jak to było w 2011 roku z Komisjami wspólnymi oraz dla poprawy humoru:

Posiedzenie jakiejś (?) Komisji 28 października 2011


 

XXV Sesja Rady Miejskiej 29 stycznia 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy 29 stycznia 2016 roku

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
5. Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
6. Zakończenie obrad.

W wyniku zakulisowych rozmów, podczas których grupa radnych zaproponowała, aby Gmina wystąpiła o dofinansowanie drogi na Dąbrowie zamiast drogi Otaląż - Otalążka burmistrz stwierdził, że nie zdąży przygotować wniosku o dotację.

Przypominam, że z propozycją zwołania XXIV sesji nadzwyczajnej w celu uzupełnienia środków burmistrz wystąpił 25 stycznia 2016 roku, a nie bezpośrednio po skompletowaniu dokumentów, czyli 5 stycznia 2016.

Nagranie cz.1 (6min 28s, 5,92MB, DM650304.MP3)

Nagranie cz. 2 (35min 29s, 32,4MB, DM650305.MP3)

Komentarz zbędny.

 


 

XXIV Sesja Rady Miejskiej 27 stycznia 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy 27 stycznia 2016 roku

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
5. Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
6. Zakończenie obrad.

Nagranie cz. 1

Nagranie cz. 2


 

Pismo Starosty do Przewodniczącego Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

Zamieszczam pismo Starosty Powiatu Grójeckiego skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy oraz do Rady Miejskiej.

Oryginał


 


Strona 1 z 16

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyki

Użytkowników : 52
Artykułów : 266
Odsłon : 319965

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?